Kontakt

Dane kontaktowe

ANCOR Sp. z o.o. ul. Gajowicka 114-116 53-417 Wrocław
tel. 71 332 62 16 fax 71 332 62 16 e-mail: ancor@ancor.pl

KRS

NIP: 899-268-32-93 REGON: 021081628 KRS: 0000338631

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we
Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy : 60.000,00 zł

Lokalizacja

Wyznacz trasę

Formularz